Obowiązki pacjenta

 • dbać o własne zdrowie, m.in. poprzez profilaktykę zdrowotną
 • interesować się swoim zdrowiem i brać udział w leczeniu dolegliwości
 • przestrzegać zaleceń lekarza i pozostałego personelu medycznego, które dotyczą diagnostyki, leczenia , rehabilitacji, a nawet zmiany trybu życia
 • grzecznie i kulturalnie zwracać się do lekarza i personelu medycznego
 • stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego
 • szanować godność innych pacjentów, przestrzegać ich prawa do prywatności i poufności informacji, które ich dotyczą
 • dbać o właściwą higienę osobistą
 • przestrzegać przepisów porządkowych, które obowiązują w danym zakładzie opieki zdrowotnej (np. zakazu palenia, zażywania środków odurzających, zachowania ciszy)
 • przestrzegania rozkładu dnia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego itp.)
 • nie narażać zdrowia innych pacjentów (np. przez zakażenie)
 • stosować się do zaleceń personelu medycznego, w szczególności w przypadku używania telefonów komórkowych
 • szanować mienie zakładu opieki zdrowotnej