Recepty

Istnieje możliwość składania zamówienia na recepty poprzez pozostawienie w rejestracji Przychodni kartek z nazwą i ilością leków oraz danymi pacjenta (imię i nazwisko, pesel, adres) lub drogą telefoniczną. 

 

Realizujemy zamówienia na leki stałe stosowane w chorobach przewlekłych, odnotowane w dokumentacji pacjenta. W przypadku leków zlecanych przez lekarzy z poradni specjalistycznych wymagane jest odpowiednie zaświadczenie lub wypis ze szpitala.

 

Recepty można odebrać w rejestracji Przychodni w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości lub przez osoby upoważnione wcześniej.